Tarieven wegenbelasting

De tarieven wegenbeasting

Er zijn verschillende soorten belastingen in Nederland. Eén van deze belastingsoorten is de wegenbelasting. Wegenbelasting, ook wel motorrijtuigenbelasting genoemd, is een soort belasting waar veel mensen mee te maken krijgen. Iedereen die een motorvoertuig (auto) bezit moet namelijk, naast het verplicht afsluiten van een verzekering voor het voertuig, wegenbelasting betalen. Deze belasting is echter niet voor iedereen even hoog. Er bestaan namelijk verschillende tarieven wegenbelasting, en deze worden voor allerhande zaken gebruikt, al is daar natuurlijk ook wel heel wat discussie over.

Tarieven wegenbelastingHoogte tarieven wegenbelasting

Voor het bepalen van de tarieven wegenbelasting spelen verschillende factoren een rol. De totale tarieven wegenbelasting worden bepaald aan de hand van het gewicht van de auto, de brandstof die het voertuig verbruikt en de provincie waarin de eigenaar van het voertuig woonachtig is.

De tarieven wegenbelasting worden vastgesteld door de overheid en worden geïnd door de belastingdienst. Dit kan zowel per kwartaal zijn als per jaar.

Hoofdsom

De tarieven wegenbelasting zijn dus samengesteld uit twee bedragen. De hoofdsom van de tarieven wegenbelasting wordt vastgesteld door de Rijksoverheid en is afhankelijk van de eigenschappen van het voertuig.

De tarieven wegenbelasting zijn per voertuig verschillend. Dit verschil wordt dus bepaald door de hoofdsom van de wegenbelasting en niet door de provinciale opcenten. De hoofdsom van de tarieven wegenbelasting is afhankelijk van het soort voertuig.

Hoe zwaarder het voertuig, hoe hoger de tarieven wegenbelasting zullen zijn. Ook het brandstofverbruik speelt een rol in het bepalen van de hoofdsom van de tarieven wegenbelasting, en dan met name de soort brandstof die verbruikt wordt.

wegenbelastingProvinciale opcenten

Naast de hoofdsom is er een deel van de tarieven wegenbelasting wat wordt bepaald door de provincie. Deze zogenaamde provinciale opcenten zijn per provincie verschillend. Dit hangt met name af van de financiële situatie van de betreffende provincie. De provincie mag namelijk zelf de hoogte bepalen van de provinciale opcenten. Er is door de Rijksoverheid echter wel een maximaal tarief hiervoor vastgesteld.

De provinciale opcenten van de wegenbelasting is de enige vorm van belastingheffing voor provincies. De opcenten worden onder andere gebruikt om de infrastructuur in de provincie te verbeteren. Deze provinciale belastingen worden echter ook voor andere doeleinden gebruikt en in veel provincies gezien als algemene belastinginkomsten. De provinciale opcenten worden dus niet altijd besteed aan zaken die voor de eigenaren van voertuigen van belang zijn.

tarieven wegenbelasting

Vrijstelling

Ook is het mogelijk om een vrijstelling te krijgen voor het betalen van de wegenbelasting. Bijvoorbeeld wanneer het voertuig ouder dan 30 jaar is of wanneer er voor het voertuig een invaliditeitsvrijstelling aangevraagd is bij de Rijksoverheid. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de wegenbelasting moet er echter aan strenge voorwaarden voldaan worden.

De tarieven wegenbelasting verschillen dus per voertuig en per woonplaats van de eigenaar. De totale wegenbelasting, dus de hoofdsom en de provinciale opcenten, wordt geïnd door de belastingdienst. Iedereen die in het bezit is van een motorvoertuig is verplicht om, naast de verzekering van het voertuig, de wegenbelasting te betalen, behalve wanneer een vrijstelling toegekend is natuurlijk.